donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1647De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerretsz 4
Toenis Lambertsz 4
Dirck Deijn 4
Gasthuijs ,binnen Naarden, 4
Jan Elbertsz 4
Aeltgen Meus dr 4
Gijsbert Elbertsz Schuijt 4
Jan Aeltsen ,de Jonger, 5
,jonge, Jansen Graft 5
Loon Willemsen 5
Jacob Gerritsen Kistemaker 5
Jan Gijsbertsen Schuijt 5
Heijndrick Elbertsz Pater 6
Gerrit Cornelisz Moeij 6
Gerbert Lambertsen 6
Gerrit Evertsen 6
Reijer Thoenissen 6
Tijmen Claes Tijmensen 6
Joost Claessen Truijtgen Lamberts soon 6
Heijndrick Jacobsen 7
Claesgen Truijtgen Quirens dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Dirck Visnicht 7
Jan Aertsen Lap 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Gijsbert Gerritsz Boudel 7
St Jacobs Altaar 8
St Annen Altaar 8
Frans Elbertsen 8
St Loijn Altaar 8
Het Sacraments Altaar 8
Cornelis Jansen Suijcker 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sickhuijs ,tot Naarden, 8
Lambert Gijsbertsz 9
Peter Jan Petersz 9
Peter Geurtsen 9
Claes Aeltensen 9
Aelt Gijsbertsen Schuijt 9
Mr Gerrit Claesz 10
Mr Johane Deijns 10
Het Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijndrick Corn Boom 10
Onse Lieve Vrouwen Altaar 10
Peter Corn 10
Cors Ewoutsen 10
Jan Reijersz Barnetel 10
Claes Lambertsz 11
Claes Heijndricksz 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Ewout Corssen 12
Jan Jansen Bunschoten 12
Bruijn Bruinsen 12
Jacob Rolofsen 12
Gerbrant Jacobsz 12
Gerrit Anthoinissen Brouwer 12
Heijn Dircksz Barch 12
Tijmen Benijeminsz Brouwer 12
Niesge Jans dochter 13
Claes Geus Harmansz 13
Volcken Cornelisz 13
Kiliaen van Renselaer 13
Jacob Jacobsz Rusdael 13
Samuel Joppen 13
Nicolaes van Edam 13
Claes Roo Claesz 14
Claes Jan Claesz 14
Peter Gerritsz Vuijckingh 14
Toenis Jansen 14
Reijer Jansen 14
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 15
Cornelis Petersz 15
Lambert Corn Barch 15
Dieue Wouters 15
Heijndrick Gijsbertsen Struijs 15
Grietgen Ewouts 15
Benijemin Tijmensz Soudaen 15
Gerrit Jansen Loonen 16
Bout Jansen Oel 16
Jan Loonixsen?? 16
Jan Jacobseb 16
Evert Petersz 16
Johannis Predekant ,de weeskinders van, 16
Grietgen Peters ,de weeskinders van, 17
Peter Dircksen 17
Gerrit Willemsen Quijck 17
Anthonis Corss?? 17
Jan Reijnsz? 17
Willem Claesz Oel 17
Gerrit Michielsz ,de kinders van, 17

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1644De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 4
Toenis Lambertsz 4
Dirck Deijn 4
Gasthuijs ,binnen Naarden, 4
Jan Elbertsz 4
Aeltgen Meus dr 4
Gijsbert Elbertsz Schout 4
Jan Albertsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Gracht ,jonge, 5
Loon Willemsz 5
Jacob Gerritsz Kistemaker 5
Jan Gijsbertsz Schuijt 5
Benjemin Tijmensz Sudaen 5
Heijndrick Elbertsz Pater 6
Gerrit Cornelisz Mooij 6
Gerbert Lambertsz 6
Gerrit Evertsz? 6
Reijer Thoenisz 6
Tijmen Claes Tijmensz 6
Joost Claes Truijtgen Lamberts soon 6
Heijndrick Jansz 7
Claesgen Truijtgen Quirins dr 7
Convent van Oud Naarden 7
Dirck Visnicht 7
Jan Aertsz Lap 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Beertgen Lamberts Geussen ,Aert Jacobsz Roole weduwe, 7
Gijsbert Gerritsz Boudel 7
St Jacobs Altaar 8
St Annen Altaar 8
Franck Elbertsz 8
St Loeijen Altaar 8
Geertgen Wouters 8
Het Sacraments Altaar 8
Cornelis Jansz Suijcker 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sickhuijs ,binnen Naarden, 8
Lambert Gijsbertsz 9
Peter Jan Petersz 9
Peter?? ???? 9
Claes Eeltensz 9
Eelt Gijsbertsz Schuijt 9
Mr Gerrit Claesz 10
Mr Johan Deijns 10
Het Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijndrick Cornelisz Boom 10
Onse Lieve Vrouwen Altaar 10
Peter Cornelisz 10
Cors Ewoutsz 10
Jan Reijersz Barnetel 10
Claes Lambertsz 11
Claes Heijndricksz 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Jan Stevensz 11
Ewout Corsz 12
Jan Jansz van Bunschooten 12
Bruij Bruijnsz 12
Jacob Roelofsen 12
Gerbert Jacobsz 12
Gerrit Anthoenisz Brouwer 12
Heijndrick Dircksz Barch 12
Tijmen Benjeminsz Brouwer 12
Niesgen Jans dr 13
Claes Geus Hermansz 13
Volcken Cornelisz 13
Kiliaen van Renselaer 13
Jacob Jacobsz Ruijsdael 13
Samuel Joppen 13
Nicolaes van Edam 13
Claes Ro Claesz 14
Claes Jan Claesz 14
Gerrit Jansz van Loonen 14
Peter Gerritsz Vuijckingh 14
Thoenis Jansz 14
Reijer Jansz 14
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 15
Cornelis Petersz 15
Lambert Cornelisz Berch 15
Diewe Wouters 15
Heijndrick Gijsbertsz Struijs 15
Grietgen Ewouts 15
Benjemin Tijmansz Saudaen 15
Gerrit Jansz Loone 16
Bout Jansz Tol 16
Jan Loenensz 16

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1641De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 4
Thonis Lambertsz 4
Mr Dirck Deijns 4
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 4
Jan Elbertsz 5
Aeltgen Meus dr 5
Ghijsbert Aeltensz Schuijt 5
Jan Aeltensz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Loen Willemsz 5
Jacob Gerritsz Kistemaker 6
Johan Ghijsbertsz Schuijt 6
Jacob Melisz Kock 6
Henrick Elbertsz Pater 6
Gerrit Cornsz Moij 6
Gerbert Lambertsz 10
Gerrit Evertsz 10
Reijer Thonisz 10
Thijman Claes Thijmansz 10
Joost Claes Truijchgen Lambers soon 10
Herman Jansz 10
Claesgen Truijchgen Quirijns dr 10
Convent van Oud Naarden 10
Dirck Visnicht 11
Jan aertsz Lap 11
De Susteren ,van Naarden, 11
Beertgen Lamberts Guesen ,Aert Roelen weduw, 11
Ghijsbert Gerritsz Boedel 11
St Jacobs Altaar 11
St Annen Altaar 11
Franck Elbertsz 11
St Loijen Altaar 11
Geertgen Wouters 12
Het Sacraments Altaar 12
Corn Jansz Suijcker 12
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 12
Het Sickhuijs ,binnen Naarden, 12
Gerrit Meijersz 12
Mr Gerrit Claesz 12
Mr Johan Deijns 12
Elbert Gijsbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 12
T Heijligh Cruijs Altaar 13
Henrick Cornelisz Boom 13
Onse Lieve Vrouwen Altaar 13
Peter Evertsz 13
Cors Ewoutsz 13
Jan Reijersz Barnetel 13
Lambert Ghijsbertsz 13
Peter Jan Petersz 14
Claes Eeltensz 14
Eelt Gijsbertsz Schuijt 14
Claes Lambertsz 14
Claes Henricksz 14
Dirck Rutgersz 15
Jan Stevensz 15
Ewout Corsz 15
Jan Jansz van Bunschoten 15
Bruijn Bruijnensz 15
Jacob Roelofsz 15
Gerbert Jacobsz 16
Gerrit Anthonisz Brouwer 16
Henrick Dircksz Berch 16
Thijmen Benjamin Brouwer 16
Nisgen Jans dr 16
Claes Gues Hermensz 16
Folcken Cornelisz 16
Kiljaen van Renselaer 16
Jacob Jansz Ruijschdael 17
Ael Joppen 17
Samuel Jobsz 17
Nijclaes van Edam 17
Claes Rouw Claesz 17
Claes Jan Claesz 17
Boudewijn Gerritsz 18
Peter Gerritsz Vuijcken 18
Teunis Jansz 18
Jacob Claesz 18
Reijer Jansz 18
Jan Lambertsz 18
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 18
Corn Petersz 19
Lambert Cornsz Berch 19
Dieu Wouters 19
Henrick Ghijsbertsz Struijs 19
Grietgen Ewouts (17?) 19

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer